Contacts

Rado Invest, spol. s.r.o.

: 26748886
DIČ: CZ26748886

address:
Tusarova 1384/25
170 00 Prague 7 Holešovice

phone:
220 563 395
220 563 394

gsm:

737 415 488

e-mail:
info@radoinvest.cz

Kominické práce

Nabízíme tyto kominické služby:

 • čištění komínů a pravidelné kontroly
 • kontroly a revize komínů , posouzení spalinové cesty
 • zpracování kontrolních a revizních zpráv
 • opravy komínů, vložkování komínů, frézování
 • prohlídky kamerou s předáním záznamu na elektronickém nosiči
 • připojování spotřebičů do spalinové cesty a komína
 • měření uniku CO kotelny, koupelny a technické prostory

Termíny čištění komínů

Kotel na pevná paliva, krb či krbová kamna v rodinném domě:

Čištění komína: dvakrát ročně při provozu topidla do 6 měsíců v roce, třikrát ročně při celoročním provozu. Provádí kominík. Lze provádět i svépomocí.
Vybírání sazí: jednou ročně, lze provést svépomocí.
Kontrola komína: jednou ročně, provádí kominík.
Kontrola a revize spotřebiče na pevná paliva: provádí se pouze kontrola a čištění dle návodu od výrobce, revize není nutná.
Kdo se o to stará: majitelé domů

Kotel na plyn, nebo karma v  nemovitosti:

Čištění komína: jednou ročně, provádí kominík
Vybírání pevných nečistot z kontrolního otvoru: jednou ročně, provádí kominík
Kontrola komína: jednou ročně, provádí kominík.
Kontrola a revize kotle: menší kontrola jednou ročně podle doporučení výrobce, větší revize jednou za tři roky. Provádí servisní mechanici.
Kdo se o to stará: majitelé domu, nebo vlastníci bytu, u společného správce (SVJ, BD) pověřená osoba. Čistit komín musí vždy kominík.

Plynová kamna (vafky) v bytě:

Čištění komína, vybírání usazenin není nutné, plynové kamna odvádějí spaliny stěnou domu.
Kontrola a revize kamen: kotrola se provádí menší podle návodu výrobce, větší revize jednou za tři roky, provádí servisní mechanici.

Kachlová kamna, krbová kamna a krby:

Čištění komína: nejméně jednou ročně.
Vybírání sazí: nejméně jednou ročně.
Kontrola komína: jednou ročně, provádí kominík.
Kontrola a revize kamen: menší údržba dle návodu výrobce, větší revize není nutná.
Kdo se o to stará: majitel chalupy, čistit a vybírat saze lze i svépomocí.

Revize a kontroly komínů

Revize komínů

Mnoho lidí objednává revizi komínu a přitom potřebují komín pouze vyčistit, zkontrolovat a vystavit o kontrole zprávu. Revize je ve srovnání s běžnou povinnou kontrolou komínu důkladnější a také dražší. Revizi komína smí provádět pouze vyučený kominík, který úspěšně složil národní zkoušku - revizního technika spalinových cest a byl mu vydán certifikát od Hospodářské komory ČR.

Kdy potřebujete revizi komínu?

 • před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební úpravě komína
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • při výměně, nebo nové instalaci spotřebiče paliv
 • po komínovém požáru (vyhoření sazí)
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě např. sesednutím základů.

Revize zjišťuje zda projektová dokumentace souhlasí s provedením stavby, jestli jsou použity certifikované konstrukční díly, připojení kouřovodů , jaký spotřebič je do komínu připojen, označení spalinové cesty, zda je komín snadno kontrolovatelný a čistitelný, přístup ke komínu. Výlez k ústí komína nad střechou. Požární bezpečnost hlavně vzdálenost komínového pláště od hořlavých ploch. Minimální vzdálenos pláště od hořlavých ploch je 50mm, těsnost a stav spalinové cesty. Spalinová cesta musí zajistit bezpečný odvod spalin za všech provozních podmínek. Neméně důležitý je i přívod spalovacího vzduchu do prostoru kde je spotřebič instalován.

Vložkování komínů

Vložkování jednovrstvých komínů je nejpoužívanější způsob rekonstrukce komínů před připojením spotřebiče na kouřovou cestu. Moderní spotřebiče na všechny druhy paliv kladou vysoké nároky na odtah spalin. Zejména nenasákavost, odolnost vůči vlhkosti a nízké teploty spalin hrají velkou roli při určování vhodného materiálu pro komínovou vložku. Záruky bezpečnosti a kvality instalovaných materiálů zaručí vysoký a dlouhodobý účinek. Pečlivě sledujeme vývoj tepelné techniky a nových technologií. Jako odborná firma jsme schopni  instalovat nejnovější materiály používané v komínových systémech.

CzechEnglish